977 444 099
info@eingenium.com

Serveis d'enginyeria

Projectes, obres, legalitzacions, certificats, estudis, tramitacions...

CONSULTORIA TÈCNICA

Assessorament tècnic per a empreses públiques o privades.

INNOVACIÓ I FLEXIBILITAT

Ens ajustem a les seves necessitats amb un procès de millora continua.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Compromís de qualitat amb els clients en cada treball que es desenvolupa.

QUI SOM?

Consultoria tècnicaeIngenium és una consultoria en l’àmbit de l’enginyeria que es dedica a la elaboració i execució de projectes i legalitzacions.

eIngenium treballa recolzant i orientant els seus clients en els processos de diseny i desenvolupament dels projectes. El seu objectiu és oferir l’assessorament necessàri i adequat en cada una de les seves competències, oferint treballs i estudis amb solucions fiables, econòmiques i eficients amb un sistema de millora continua.

La consultoria d’enginyeria representa uns ideals de professionalitat, qualitat, fiabilitat i flexibilitat desenvolupades al llarg de l’extensa experiència en aquest sector. Oferim serveis al client de forma personalitzada amb dissenys innovadors.

El nostre treball és la teva solució.
   Una solució de garanties.

Serveis

LEGALITZACIONS

Gestions i tramitacions a l’administració per a l’obtenció de lliciències. Locals activitats recreatives i espectacles, pàrquings, protecció bombers…

GESTIONS

Sol·licituds, negociacions, control i seguiment de peticions de subministraments energètics, tràmits administratius …

CERTIFICATS ENERGÈTICS

Realització de certificacions energètiques d’edificis, vivendes o locals nous i existents. D’acord amb el compliment de RD 235/2013.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Anàlisis d’equipament, facturació, consum, hàbits i del manteniment per tal d’aconseguir un estalvi i alhora un model energètic sostenible.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Projectes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, d’alta tensió i instal·lacions especials.

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Projectes d’instal·lacions de climatització, calefacció, aigua calenta sanitària (ACS) i fred industrial.

INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES

Projectes d’instal·lacions de gas, de protecció contra incendis, d’aparells a pressió i de productes químics i petrolífers.

ENERGIES RENOVABLES

Projectes d’instal·lacions d’energia solar tèrmica, fotovoltàica, geotèrmica, sol radiant, biomassa, tecnologia d’absorció…

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Edificacions industrials, rurals i agroalimentàries, projectes d’explotacions ramaderes, projectes d’estructures i/o instal·lacions per a habitatges, centres comercials, oficines, poliesportius, hotels…

SEGURETAT I SALUT

Estudis de seguretat i salut, plans d’emergència i plans d’autoprotecció (PAU), per implantar un sistema de seguretat i control que solucioni o minimitzi els riscos.

DIRECCIÓ D’OBRES

Gestió, control i seguiment durant l’execució de l’obra i les instal·lacions. Resposta immediata sobre qualsevol incidència durant el període d’execució.

VEHICLES

Certificat de característiques o fitxa tècnica i projecte de reformes, adaptacions o modificacions dels diferents vehicles.

URBANITZACIONS

Projecte d’instal·lacions d’urbanitzacions i enllumenat públic.

Projectes

INSTAL·LACIÓNS I LLICÈNCIES ACTIVITAT

Edificis industrials
Complexos i recintes
Locals comercials
Locals de pública concurrència
Locals de restauració
Edificis públics

URBANITZACIONS

Urbanització i adeqüació. Infraestructura dels serveis tècnics (sanejament, xarxa aigua potable, baixa tensió, telecomunicacións, enllumenta públic…

PÀRQUINGS

Construcció de nous pàrquings o reforma i adaptació de pàrquings existents.
Gestió de la corresponent llicènica.

eBlog

Consulta les ultimes noticies d’interès del món de l’enginyeria…

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ APLICAT ALS CABLES ELÈCTRICS (CPR)

El Reglament de Productes de la Construcció (CPR, de l’anglès Construction Products Regulation) és la nova legislació europea en la qual s’estableixen els requisits bàsics i característiques essencials que tots els productes que[…]

Segueix...

ES REGULA LA INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE GAS

INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER PART DE LES EMPRESES INSTAL·LADORESUn dels aspectes importants d’aquest Reial decret és que regula el procediment d’inspecció de les instal·lacions de gas, que va ser liberalitzat en[…]

Segueix...

TARIFES ELECTRIQUES I HORARIS DE BT I AT

TÈRME DE FACTURACIÓ D’ENERGÍA ACTIVA DEL PVPCConneix en temps real el terme d’energia de la teva factura elèctrica, generació i consum, mercats i preus, gestió de la demanda,  sistemes no[…]

Segueix...

NOVA REGULACIÓ DE L’AUTOCONSUM ELÈCTRIC

Interpretació del RD900/2015 sobre l’autoconsum elèctricEl B.O.E del 10 d’octubre de 2015 publica el RD 900/2015, on es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques en els diferents tipus de[…]

Segueix...
CONTACTAR:
C. Cristòfol Despuig, nº 33, 2n-1a
43500 TORTOSA 
(TARRAGONA)
info@eingenium.com
Telèfon: 977.444.099