977 444 099
info@eingenium.com

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ APLICAT ALS CABLES ELÈCTRICS (CPR)

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ APLICAT ALS CABLES ELÈCTRICS (CPR)

El Reglament de Productes de la Construcció (CPR, de l’anglès Construction Products Regulation) és la nova legislació europea en la qual s’estableixen els requisits bàsics i característiques essencials que tots els productes que s’utilitzen a la construcció han de complir amb àmbit d’aplicació en la UE.
La CPR especifica set requisits bàsics de seguretat a complir per les obres de construcció i un d’ells, és la seguretat en cas d’incendi.
El Reglament CPR defineix com a producte de la construcció els cables d’energia, de comunicacions, dades i control, no solament edificis sinó també obres d’enginyeria civil.
Per tant, a partir del dia 1 de juliol de 2017 tots els cables afectats pel Reglament de Productes de la Construcció que siguin comercialitzats en qualsevol punt de la cadena de subministrament, hauran de ser conformes als requisits de la CPR.

Font: Facel.es