977 444 099
info@eingenium.com

NOVA REGULACIÓ DE L’AUTOCONSUM ELÈCTRIC

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

NOVA REGULACIÓ DE L’AUTOCONSUM ELÈCTRIC

Interpretació del RD900/2015 sobre l’autoconsum elèctric


El B.O.E del 10 d’octubre de 2015 publica el RD 900/2015, on es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques en els diferents tipus de connexions d’energia elèctrica per autoconsum i de producció per autoconsum.

El RD permet que els petits consumidors puguin generar i consumir la seva pròpia energia i a més utilitzant energies renovables en lloc de combustibles fòssils.
REPARTIMENT DE LES CARREGUES DEL SISTEMA

S’estableix que qui produeix i consumeix la seva pròpia energia sense estar connectats a la xarxa elèctrica no hi haurà d’assumir cap cost del sistema elèctric, ja que no l’utilitzen.

Si pel contrari s’estar connectat a la xarxa, per tenir garantit el subministrament en tot moment, inclòs quan l’energia autogenerada no sigui suficient, per exemple quan no faci sol o no bufi el vent; l’auto consumidor no pagarà per l’energia que s’autoprodueix, ni tampoc pels impostos associats ni les pèrdues del sistema.

No obstant sí que haurà de contribuir als costos generals del sistema. En aquests costos generals del sistema s’estableixen dos casos que se’ls exceptua de pagament:
  • Consumidors de les illes, Canàries , Ceuta i Melilla. Les Balears tindran un tipus reduït.
  • Els petits consumidors de potència contractada fins 10KW (que no injectin a xarxa).

Totes les instal·lacions hauran de ser registrades, perquè l’operador del sistema i les distribuïdores siguin sabedores i puguin garantir la correcta operació del sistema elèctric, si no fos així, podran ser sancionades.
El RD contempla un termini de 6 mesos perquè consumidors, instal·ladors i altres agents s’adaptin a aquesta norma.