ENERGIA GEOTÈRMICA HORITZONTAL

La geotèrmia horitzontal és una opció que podem aprofitar en aquells casos en què tenim disponibilitat de parcel·la o superfície no edificada als voltants de l’habitatge o edifici que anem a calefactar. En aquesta versió de la geotèrmia l’aprofitament es circumscriu a l’opció calefacció ja potències inferiors dels 30 kW . El captador geotèrmic s’instal·la…
Leer más