977 444 099
info@eingenium.com

Categoría: legalització

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

Canal Empresa. Nova tramitació electrònica de les instal·lacions de seguretat industrial

Des del 6 de novembre de 2014 les instal·lacions de gas, llum, ascensors, etc… es tramiten telemàticament a través de Canal Empresa Les novetats en els tràmits i les seves modificacions, els nous procediments o els canvis derivats de la tramitació electrònica, tot això comporta canvis en la manera de comunicar-se amb l’Administració. Per tal de facilitar l’adaptació…
Leer más

Las 10 medidas fundamentales para la eficiencia energética

1. Aislamiento El aislamiento térmico es la base de la eficiencia, una reforma integral en la finca sería lo más acertado, mejorando el exterior en lo relativo a los puentes térmicos, que es donde se producen mayores pérdidas de energía. Sin embargo, no siempre es posible poner de acuerdo a la comunidad de propietarios, por lo que…
Leer más

NOVA INSTRUCCIÓ PER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovat per Reial decret de 2 d’agost de 2002 (BOE núm. 224 de 18.9.2002), estableix a la ITC-BT-12 els esquemes de les instal·lacions d’enllaç i la forma d’ubicació dels comptadors elèctrics. Aquesta disposició planteja pocs problemes en instal·lacions noves, però alhora d’aplicar-la a les reformes d’instal·lacions existents…
Leer más

EXCEMPCIÓ CERTIFICAT ENERGÈTIC

Des del 1 de juny passat és obligatori disposar d’un certificat energètic per vendre o llogar un pis, casa, oficina o local comercial, però l’ICAEN (Institut Català d’Energia) ha creat una excepció a la norma general que afecta els locals que estan sense condicionar. L’ICAEN afirma: «És habitual que els locals comercials es venguin o lloguin…
Leer más

MODIFICACIÓ DEL RITE

Modificació del RITE, publicat al BOE el passat dia 13 d’abril, el Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions…
Leer más

LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ

D’acord amb el RDL 19/2012, de 25 de maig. Aquest RDL té per objecte l’impuls i dinamització de l’activitat comercial minorista i de determinats serveis mitjançant l’eliminació de càrregues i restriccions administratives existents que afecten l’inici i exercici de l’activitat comercial, en particular, mitjançant la supressió de les llicències d’àmbit municipal vinculades amb els establiments…
Leer más

NOU PROCÉS DE LEGALITZACIÓ D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS

La Direcció General d’energia, mines i seguretat industrial, ha publicat la  NOVA INSTRUCCIÓ 9/2012, de 5 de Juliol, per la qual s’estableixen les normes d’aplicació per a la inscripció d’instal·lacions receptores d’energia elèctrica existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. La justificació de la posada en servei d’una instal·lació elèctrica existent, es una documentació que el…
Leer más

INSPECCIONS PERIÒDIQUES EN INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

A l’abril de 2011 va entrar en vigor la instrucció del 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal superior als 70 kW, ja sigui…
Leer más