977 444 099
info@eingenium.com

Categoría: climatització

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

Nueva generación de emisores térmicos

Newatt, empresa española lanza al mercado una nueva gama de emisores térmicos «Radiator», una de calefacción eléctrica más ventajosa que los hacen únicos en el mercado. Bajo la tecnología NW Core, una composición química desarrollada y patentada por Newatt, los emisores térmicos se benefician de importantes ventajas gracias a sus propiedades físicas, químicas y constructivas . Con…
Leer más

Las 10 medidas fundamentales para la eficiencia energética

1. Aislamiento El aislamiento térmico es la base de la eficiencia, una reforma integral en la finca sería lo más acertado, mejorando el exterior en lo relativo a los puentes térmicos, que es donde se producen mayores pérdidas de energía. Sin embargo, no siempre es posible poner de acuerdo a la comunidad de propietarios, por lo que…
Leer más

5 DE MARÇ: DIA MUNDIAL DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El Dia Mundial de l’Eficiència Energètica se celebra cada any el 5 de març per recordar a ciutadans, empreses i institucions la importància creixent de fer un consum responsable de l’energia. Segons l’ICAEN i l’IDAE, un ús eficient de l’energia permet consumir menys recursos per obtenir els mateixos béns i serveis, millorant la qualitat de…
Leer más

ENERGIA GEOTÈRMICA HORITZONTAL

La geotèrmia horitzontal és una opció que podem aprofitar en aquells casos en què tenim disponibilitat de parcel·la o superfície no edificada als voltants de l’habitatge o edifici que anem a calefactar. En aquesta versió de la geotèrmia l’aprofitament es circumscriu a l’opció calefacció ja potències inferiors dels 30 kW . El captador geotèrmic s’instal·la…
Leer más

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS EXISTENTS

El MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME presenta un programa d’ajudes per incentivar i promoure la realització d’actuacions integrals que afavoreixin l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler) a Espanya. Beneficiaris: Amb caràcter general, quan els beneficiaris siguin persones físiques,…
Leer más

PROCEDIMENT PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

Encara no saps que has de fer per certificar el teu edifici? Quins són els passos a seguir? Per més informació aquí

MODIFICACIÓ DEL RITE

Modificació del RITE, publicat al BOE el passat dia 13 d’abril, el Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions…
Leer más

INSPECCIONS PERIÒDIQUES EN INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

A l’abril de 2011 va entrar en vigor la instrucció del 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal superior als 70 kW, ja sigui…
Leer más