EL FOC I LA FUSTA EN ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Una de lesmesures de seguretat que s’està imposant ésla utilització de materials a prova de foc per aconstruccions, com a mitjà de protecció passiva. Un dels materials que més preocupa en aquest sentit ésla fusta, per la seva fàcil combustió. De vegadeses veu ajudadapels tractaments emprats per a la seva protecció, per aquest motiu hi…
Leer más