977 444 099
info@eingenium.com

Categoría: intumescent

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

NOU REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ APLICAT ALS CABLES ELÈCTRICS (CPR)

El Reglament de Productes de la Construcció (CPR, de l’anglès Construction Products Regulation) és la nova legislació europea en la qual s’estableixen els requisits bàsics i característiques essencials que tots els productes que s’utilitzen a la construcció han de complir amb àmbit d’aplicació en la UE. La CPR especifica set requisits bàsics de seguretat a complir per les obres de…
Leer más

EL FOC I LA FUSTA EN ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Una de lesmesures de seguretat que s’està imposant ésla utilització de materials a prova de foc per aconstruccions, com a mitjà de protecció passiva. Un dels materials que més preocupa en aquest sentit ésla fusta, per la seva fàcil combustió. De vegadeses veu ajudadapels tractaments emprats per a la seva protecció, per aquest motiu hi…
Leer más