PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)

L’entrada en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.  Aquest Decret desplega els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits en l’àmbit de protecció civil de Catalunya per tal de determinar el tipus de centres que resulten obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i…
Leer más