977 444 099
info@eingenium.com

Horaris Tarifa 3.0A

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

Horaris Tarifa 3.0A

La tarifa d’accés 3.0A correspon als subministres de baixa tensió amb potències contractades superiors a 15 kW. és una tarifa utilitzada en comerços i industries. La modalitat d’aquesta tarifa es sempre amb discriminació horaria de 3 períodes. Els 3 períodes que tenen discriminació horària son els següents:
  • Període Punta: És el període amb el preu mes elevat i abasteix 4 hores diaries.
  • Període Llano: Té 12 hores diàries i es el període amb el preu intermedi.
  • Període Valle: Conté 8 hores en horari nocturn i és el període més econòmic.

Cal destacar que com a l’estiu i a l’hivern les hores varien, a l’estiu les hores es distribueixen de la següent forma: Punta de 11h-15h, Llano de 15h-24h i 8h-11h, Valle de 0h-8h. Mentre que a l’hivern els horaris son: Punta 18h-22h, Llano 22-24h i 8h-18h.