977 444 099
info@eingenium.com

Mes: abril 2013

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

MODIFICACIÓ DEL RITE

Modificació del RITE, publicat al BOE el passat dia 13 d’abril, el Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions…
Leer más

CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS NOUS I EXISTENTS

El passat 5 d’abril es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el nou RD 235/2013 per a la certificació tant d’edificis existents com de nova construcció, que derroga el RD 47/2007 que regula la certificació d’aquests últims. Properament serà exigible el certificat d’eficiència energètica en tota compra venda o lloguer (s’haurà de mostrar als…
Leer más

LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ

D’acord amb el RDL 19/2012, de 25 de maig. Aquest RDL té per objecte l’impuls i dinamització de l’activitat comercial minorista i de determinats serveis mitjançant l’eliminació de càrregues i restriccions administratives existents que afecten l’inici i exercici de l’activitat comercial, en particular, mitjançant la supressió de les llicències d’àmbit municipal vinculades amb els establiments…
Leer más

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)

L’entrada en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.  Aquest Decret desplega els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits en l’àmbit de protecció civil de Catalunya per tal de determinar el tipus de centres que resulten obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i…
Leer más

NOU PROCÉS DE LEGALITZACIÓ D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS

La Direcció General d’energia, mines i seguretat industrial, ha publicat la  NOVA INSTRUCCIÓ 9/2012, de 5 de Juliol, per la qual s’estableixen les normes d’aplicació per a la inscripció d’instal·lacions receptores d’energia elèctrica existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. La justificació de la posada en servei d’una instal·lació elèctrica existent, es una documentació que el…
Leer más