977 444 099
info@eingenium.com

Categoría: ventilació

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

MODIFICACIÓ DEL RITE

Modificació del RITE, publicat al BOE el passat dia 13 d’abril, el Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions…
Leer más

INSPECCIONS PERIÒDIQUES EN INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

A l’abril de 2011 va entrar en vigor la instrucció del 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal superior als 70 kW, ja sigui…
Leer más