977 444 099
info@eingenium.com

ES REGULA LA INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE GAS

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

ES REGULA LA INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE GAS

INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER PART DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES

Un dels aspectes importants d’aquest Reial decret és que regula el procediment d’inspecció de les instal·lacions de gas, que va ser liberalitzat en una llei aprovada al maig de 2015. A partir d’ara, el consumidor podrà triar amb qui vol realitzar la inspecció obligatòria de la seva instal·lació de gas que ha de fer-se cada 5 anys.

El distribuïdor haurà de comunicar a l’usuari amb 45 dies d’antelació la necessitat de realitzar la inspecció i la possibilitat de realitzar-la amb una empresa instal·ladora autoritzada o amb la pròpia empresa distribuïdora, en aquest cas el cost màxim de la inspecció ho determina la comunitat autònoma. En cap cas l’usuari haurà de pagar per la realització d’aquestes inspeccions, ja que el pagament es realitzarà a través de les factures (del comercialitzador) de gas.


QUI PODRÀ FER LA INSPECCIÓ?
  • INSTAL·LACIONS INDIVIDUALS: Empresa instal·ladora habilitada de gas mitjançant un instal·lador categoria A,B o C.
  • INSTAL·LACIONS COMUNS: Empresa instal·ladora habilitada de gas mitjançant un instal·lador categoria A o B.

NOVETATS DE LA NORMA UNE DE GAS 60670
Entre les seves importants novetats cal destacar que s’afegeix el multicapa i l’acer inoxidable corrugat com a possibles materials a emprar en les instal·lacions receptores de gas, s’amplien les comprovacions mínimes que l’instal·lador ha de realitzar en l’engegada d’aparells a gas i augmenten les connexions permeses dels aparells a la instal·lació receptora.
També inclou importants novetats en aspectes relatius a la ventilació de locals i evacuació de productes de combustió. En el que a canonades i accessoris de coure respecta, a part de les unions per compressió radial es permeten també per compressió axial.