977 444 099
info@eingenium.com

BIOMASSA, ESTALVI ENERGÈTIC

Enginyeria Tortosa, Terres de l'Ebre. Tarragona

BIOMASSA, ESTALVI ENERGÈTIC

La biomassa és una de les energies renovables més versàtils. Pot ser el substitut de combustibles fòssils sòlids, líquids o gasosos, presentant-se com una opció a tenir en compte per proveir els consums energètics dels nostres habitatges, indústries i fins i tot per a la producció d’energia elèctrica. La seva contribució al balanç energètic del país és la més important entre totes les renovables.
S’utilitza biomassa obtinguda de diverses fonts (estelles forestals, ossos d’oliva, closques de fruits secs, pellets…) el que assegura un subministrament continu i abundant en qualsevol punt del territori. El seu aprofitament en aplicacions tèrmiques (climatització, ACS o processos industrials té grans avantatges ja que a més de substituir qualsevol energia fòssil dona les mateixes prestacions de confort, senzillesa i qualitat, i generant un estalvi econòmic a causa de l’inferior preu de la biomassa enfront dels combustibles convencionals. En aquest sentit l’aprofitament de la biomassa procedent de restes forestals, especialment de llenyes, per a usos tèrmics és un element característic del territori.

En les aplicacions tèrmiques s’està produint al país un creixement d’una nova activitat econòmica en l’àmbit de la producció de combustibles densificats, generalment pellets. Nombrosos industrials de diferents sectors estan duent a terme inversions que permeten estimar que la capacitat de producció s’ha incrementat per 10 en els últims anys.
D’altra banda, les aplicacions tèrmiques de la biomassa tenen subministradors d’equips que comercialitzen tecnologies i potències amb una presència important.
El marc retributiu que podria permetre un creixement substancial de les aplicacions elèctriques de la biomassa és recent (RD661/2007) i pràcticament ha coincidit amb la crisi financera. No obstant aquests projectes hauran mobilitzar nous potencials de recursos en els propers anys.
Per més informació, podeu visitar infobiomassai la documentació realitzada per l’ICAEN, l’aprofitament energètic de la biomassa a Catalunya